Medlemsblankett - samma avgift som tidigare år - går att betala på plats på Byalagets fest 130727.